Edukacja

Termin edukacja pochodzi od łacińskiego zwrotu tłumaczonego jak wychowanie. Dotyczy głównie z wykształceniem społeczeństwa.

edukacja

Wykorzystywane bywa także w kontekście:

  • pozyskiwania wiadomości naukowych ,
  • stanu wykształcenia,
  • wychowywania młodzieży.

Można zaznaczyć następujące pojawiające się w słowiańskim społeczeństwie: większe możliwości na zdobycie wyższego wykształcenia mają dzieci osób z dyplomami wyższych szkół.

Występują w procesie kształcenia sposoby zdobywania wiedzy:

  • nauka formalna,
  • kształcenie nieformalne,
  • edukacja akcydentalna.