Marketing

Marketing jest główną dźwignię sprzedaży, pozwala klientom na zapoznanie z oferowanym wyrobem, ale także zmusza do zakupu. Pojawia się wiele różnych typów kampanii marketingowych skierowanych do konkretnych odbiorców.

marketing

Główne narzędzia marketingowe to :

  • ambient marketing
  • marketing internetowy
  • marketing mobilny
  • marketing.

Marketing ma na celu rozpoznawanie zainteresowań klientów i zaspokajanie ich potrzeb. Należy pamiętać dodatkowo o tym że klient jest nadrzędny składnik w relacjach marketingowych i bez uczestnictwa odbiorców żadna firma nie ma możliwości na przetrwanie. Każda grupa odbiorców będzie inaczej odpowiadała na dane działania marketingowe, z tego powodu należy przed każdą kampanią przeanalizować odpowiednie testy reklamowe.